Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Захранващи блокове за DiN релса

Захранващи блокове за DiN релса Изглед
Мощност вход изход ток
  • dsc09993
MDR-40 230 Vac 12 VDC 3,33 A
24 VDC 1,70 A
DR-60 230 Vac 12 VDC 4,5 A
  • dsc09994
24 VDC 2,5 A
DPR 120 W 230 Vac 12 VDC 10 A
  • 200941015434893
24 VDC 5 A
DPR 240 W 230 Vac 12 VDC 20 A
  • 200941015528682
24 VDC 10 A
48 VDC 5 A