Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Токови трансформатори

Токови трансформатори Изображение
Ф 23 32 х 11 мм От 10/5 А до 300/5 А
  • dsc00080
Ф 31 43 х 11 мм 500/5 А
  • dsc00081
Ф 46 62 х 21 мм 600/5 А , 800/5 А, 1000/5 А
  • dsc00082