Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Термични защити

Термични защити за контактор Изглед
LR2 – D 1306 1.0 – 1.6 А
  • 200811374437
LR2 – D 1307 1.6 – 2.5 А
LR2 – D 1308 2.5 – 4.0 А
LR2 – D 1310 4.0 – 6.0 А
LR2 – D 1312 5.5 – 8.0 А
LR2 – D 1314 7.0 – 10.0 А
LR2 – D 1316 9.0 – 13.0 А
LR2 – D 1321 12.0 – 18.0 А
LR2 – D 1322 17.0 – 25.0 А
LR2 – D 2353 23.0 – 32.0 А
LR2 – D 2355 28.0 – 36.0 А
LR2 – D 2357 37.0 – 50.0 А
LR2 – D 3359 48.0 – 65.0 А
LR2 – D 3363 60.0 – 80.0 А
LR2 – D 3365 80.0 – 93.0 А