Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Техническа поддръжка

Ремонт на индустриални машини;
Ремонт на електрически инсталации, мега-тест и отстраняване на ниска изолация;
Диагностика и ремонт на автоматични системи;
Ремонт на индустриални електрически инсталации и автоматични системи;
Поддръжка на електрическото оборудване;
Изпитание и въвеждане в експлоатация на отделни модули или цели инсталации;
Ремонт на автоматични системи, кранове, главни и аварийни разпределителни табла.