Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Шунтове за DС амперметри

Re ф То Ка Изходящо напрежение Клас на точност Изображение
FL–2 30 А 75 мV 0.1

  • DSC00110

  • DSC00109
FL–2 50 А 75 мV 0.1
FL–2 80 А 75 мV 0.1
FL–2 100 А 75 мV 0.1  
FL–2 300 А 75 мV 0.1
  • DSC00108
FL–2 500 А 75 мV 0.1
  • DSC00111