Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Сензори и термодвойки

Сензори и термодвойки Изображение
Тип „J” 0 – 1000 C

  • dsc09987

  • dsc00012
Тип „K” 0 – 1300 C
  • dsc09990
Тип „PT 100” – 200 – 600 C

  • dsc09989

  • dsc00028

  • dsc09992
Трансмитер 0-20 mА

  • dsc00007