Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Релета за време и таймери, импулсни броячи и тахометри

Релета за време и таймери Изображение
ST 3p 0,5 S – 24 h 24 Vac / 220 Vac
 • dsc00005
24 VDC
110 VAC
H3BA 0,5 S – 100 h 24 Vac / 220 Vac
 • dsc00004
24 VDC / 110 VAC
JSS 48 Дигитален таймер 0,01 – 99 h . 59m 220 Vac
 • dsc00015
24 Vac
24 VDC
DHC6B

ТАИМЕР РАЗМЕР:48×48mm

от 0.001 seconds до 99h59m.

броене напред и назад

 

220 Vac
 • DSC00059
24 Vac
24 VDC
DHC7B

ТАИМЕР РАЗМЕР:72×72mm

ОТ 0.001 секунди ДО 99 часа и 59 минути.

БРОЕНЕ НАПРЕД И НАЗАД

 

220 Vac
 • dsc00016
24 Vac
24 VDC
DHC7J

РАЗМЕР 48×48mm. импулсен Брояч има 5 вида на броенето: горе /долу /реверсивен A B C; 4 избора на изход: N, F, R, и C.

вградено реле за време: 0.01~9.99 seconds.

Захранване на сензора 12V DC 50mA.

220 Vac
 • DHC7J
24 Vac
24 VDC
DHC8J

РАЗМЕР 72×72mm. Импулсен брояч с 5 вида на броенето: горе /долу /реверсивен A B C; 4 избора на изход: N, F, R, и C.

Вградено реле за време: 0.01~9.99 секунди.

Захранване на сензора 12V DC 50mA.

220 Vac
 • DSC00013
24 Vac
24 VDC
DHC1J-A1R

Размер 48×48mm

Настройка с клавиатура. LCD дисплей с подсветка. Направен за улеснено командване.

Минимум и всеки пулс от (0.001-99.999) е налично. Настойки на брояча: броя сигнали и числото след десетичната запетая са налични опционално.

2 типа избор: 1-ви групи, 2-ри групи

Настройката на броячите има пет избора на входящите режима и четири избора на изходящите режими. Автоматично време за ресет от 0.01 до 9.99 секунди.

Превключваемо захранване напълно избираемо с широк обхват за волтаж.

220 Vac
 • SDHC1J
24 Vac
24 VDC
DHC2J-A1R

DIN-sized 72×72mm

Настройка с клавиатура. LCD дисплей с подсветка. Направен за улеснено командване.

Минимум и всеки пулс от (0.001-99.999) е налично. Настойки на брояча: броя сигнали и числото след десетичната запетая са налични опционално.

2 типа избор: 1-ви групи, 2-ри групи

Настройката на броячите има пет избора на входящите режима и четири избора на изходящите режими. Автоматично време за ресет от 0.01 до 9.99 секунди.

Превключваемо захранване напълно избираемо с широк обхват за волтаж.
220 Vac

 • s-dhc2j
24 Vac
24 VDC
DHC11J

6 цифрови яръки и контрастни 0.36 инчови LED дисплея.

Превключване на захранването.

Захранване на сензора 12V DC.

Функция за бекъп на паметта.

220 Vac
 • DSC00063
24 Vac
24 VDC
DHC9J-J

DIN-размер 36×72mm, 0.56 инчови висококонтрастни и ярки LED дисплеи.

Обратните броячи имат три възможностти за избор на случайни режими.

Захранване 12V DC.

Максимална скорост на броене:1000 броя за секунди.

Функция за бекъп на паметта.

220 Vac
 • time-40-dhc9j-J
24 Vac
24 VDC
DHC9J-Z

DIN-размер 36×72mm, 0.56 инчови висококонтрастни и ярки LED дисплеи.

Вграден микроконтролер.

Вход: пулсов сигнал.

Дисплей: 0.2~2000HZ

Максимална честота: 1000 броя в секунда.

Захранване 12V DC

220 Vac
 • time-40-dhc9j-J

24 Vac

24 VDC