Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Релета

 

Релета Изображение
My2 5A с 2 контактни групи 220 VAC

  • DSC00079
My3 5A с 3 контактни групи 24 VAC
  • DSC00130
24 VDC
220 VAC
My4 3A с 4 контактни групи 24 VAC
  • DSC00131
24 VDC
220 VAC
MK2P Реле 10A с 2 контактни групи 12 VDC
  • DSC00078
24 VDC
48 VDC
110 VAC
12 VAC
24 VAC
48 VAC
110 VAC
220 VAC
220 VDC
MK3p Реле 10A с 3 контактни групи 12 VDC
  • Minuature-Relay-MK3P-
24 VDC
48 VDC
110 VAC
12 VAC
24 VAC
48 VAC
110 VAC
220 VAC
220 VDC