Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Пултове за управление

Пултове за управление Изглед
СОВ61 Нагоре, надолу
 • DSC00102
СОВ61 А Пуск, стоп, нагоре, надолу
 • DSC00097
СОВ62 Нагоре, надолу, надясно, наляво
 • DSC00101
СОВ62 А Пуск, стоп, нагоре, надолу, надясно, наляво
 • DSC00098
СОВ63 Нагоре, надолу, надясно, наляво, напред, назад
 • DSC00099
СОВ63 А Пуск, стоп, нагоре, надолу, надясно, направо, напред, назад  
Хас – А205 2 бутон + механична
 • DSC00033
Хас – А291 двускоростен нагоре, надолу
 • DSC00035
Хас – А691 двускоростен нагоре, надолу, надясно, наляво, напред, назад
 • DSC00036
Хас – А871 пуск, стоп, нагоре, надолу, надясно, наляво, напред, назад
 • DSC00034
Хас – А671 нагоре, надолу, надясно, наляво, напред, назад
 • XAC_A671
Хас – А2713 нагоре, надолу, авариен стоп
 • DSC00118
Хас – А6713 нагоре, надолу, надясно, наляво, напред, назад, авариен стоп
 • DSC00030