Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Промишлени щепсели и контакти

Промишлени щепсели и контакти Изглед
Щепсел 2р + Е 16 А
  • 2006121873774105
Щепсел 2р + Е 32 А
Щепсел 2р + Е 63 А
Контакт 2р + Е 16 А
  • 2006121965534701
Контакт 2р + Е 32 А
Контакт 2р + Е 63 А
Щепсел 3р + Е 16 А
  • 2006121875313449
Щепсел 3р + Е 32 А
Щепсел 3р + Е 63 А
Контакт 3р + Е 16 А
  • 2006121966203745
Контакт 3р + Е 32 А
Контакт 3р + Е 63 А
Щепсел 3р + N +Е 16 А
  • DSC00090
Щепсел 3р + N +Е 32 А
Щепсел 3р + N +Е 63 А
Контакт 3р + N +Е 16 А
  • 2006121967974617
Контакт 3р + N +Е 32 А
Контакт 3р + N +Е 63 А