Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Пакетни прекъсвачи

Пакетни прекъсвачи Изглед
Триполюсно включване пускане и спиране на двигатели или включване и изключване на напрежение към консуматорите 20 A
  • 1-3-2b
25 А
32 А
63 А
100 А
Триполюсно с три позиции за реверсиране на електродвигатели 20 A
  • 1-4-6b
25 А
32 А
63 А
100 А
Четирполюсно с три позиции 20 A
  • 1-4-4b
32 А
63 А