Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Нашите клиенти

Полимер Каданс ООД - София
Спарки Елтос АД - Ловеч
Пен Дор АД - София
Лапласт - София
БГ Пласт - София
Екопласт - Костинброд
Микропак ООД - София
Уникредит Булбанк - София
ЦПР БАН
Фармацевтичен факултет - София
Фармацевтичен завод Милве - Бяла Слатина
Милмекс ООД - София
Софкао - Ихтиман
Мис Каприз АД - София
Технически университет ХТМУ - София
Напоителни системи АД-софия
Фризатех ООД
Биотех ООД
Бим инженеринг ЕООД
Бакс 99 АД
Лаб консулт
Теда М Ботевград
Начев ООД Ботевград
Хлебни заводи "ЕЛИЯЗ"
Хлебни заводи "НИЛАНА"
Майонеза Олинеза
Приста ГАЗ Русе
Булхим Сливен
Епик електроник Ботевград
Еурометал
Комиц Велико Търново