Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Моторни защити за електродвигатели

Моторни защити за електродвигатели Изображение
GV2 – M 06 1.0 – 1.6 А
  • dsc09998
GV2 – M 07 1.6 – 2.5 А
GV2 – M 08 2.5 – 4.0 А
GV2 – M 10 4.0 – 6.3 А
GV2 – M 14 6.0 – 10.0 А
GV2 – M 16 9.0 – 14.0 А
GV2 – M 20 13.0 – 13.0 А
GV2 – M 21 17.0 – 23.0 А
GV2 – M 32 24.0 – 32.0 А
GV3 – M 40 25.0 – 40.0 А
  • 2-2-1b
GV3 – M 63 40.0 – 63.0 А
GV3 – M 80 56.0 – 80.0 А