Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Модулни таймери

Модулни таймери Изображение
HY2 AC 230 V, 1 No, 5 A
  • DSC00006
ST3PR AC 230 V, 1 No, 16 A
  • DSC00056
DHC19-2 DiN rail 1 м / 35 mm
  • dsc00003
E8 AC 230 V, 16 A
  • dsc00002