Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Модулни автоматични предпазители

  • 20101099303553217
C 45N 6 kА
Rated Current A
Poles
Voltage V
Breaking capacity A
B
1 3 6 10 16
20 25 32 40
1
230/400
6000
 
50 63
2 3 4
400
4500
C
1 3 6 10 16
20 25 32 40
1
230/400
6000
 
50 63
2 3 4
400
4500
D
1 3 6 10 16
20 25 32 40
1
230/400
4500
 
2 3 4
400

Спецификация NC100-H

Rated current(A)
Pole number
Rated voltage(V)
Breaking
capacity(A)
Изображения
40 1 130 20000
  • 8-1-2
  • 8-1-3
  • 8-1-1
50
230/240
10000
63
400/415
4000
80 2,3,4
230/240
20000
100
400/415
10000
120
400
6000