Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Крайни изключватели

Крайни изключватели Изглед
CLS - 121 Пластмасов 10 А 2No + 2 Nc
  • 2012111755139218
CLS - 131 Пластмасов 10 А 2No + 2 Nc
  • 2012100632727988
CLS - 191 Пластмасов 10 А 2No + 2 Nc
  • DSC00046
CSA - 012 Метален 10 А 2No + 2 Nc
  • DSC00052
CSA - 021 Метален 10 А 2No + 2 Nc
  • DSC00047
CSA - 031 Метален 10 А 2No + 2 Nc
  • DSC00116