Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Контролни релета

Контролни релета Изглед
SSRC - 04 Реле за нивото на течности
  • img_8174993
MK – 06 Реле за защита последователността на фазите
  • img_2950327
GKR – 02 F Релета за напрежение
  • img_1801182
AKM – 03 Релета за тока
  • akc03a
RG - serie Регулатор за COS ф
  • RG-12T