Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Контролери за температура

Контролери за температура Изображение
XMTG 48 х 48 мм
  • DSC09986
XMTD 72 х 72 мм
  • DSC09985
XMTE 48 х 96 мм
  • DSC09983
XMTA 96 х 96 мм
  • DSC09984
XMT-9007 влагомер + температура 160 x 80 мм
  • DSC09997