Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Капацитивни датчици

Капацитивни датчици Изображение
Ф 18 NpN u pNp 3 – 36 VDC
90 – 250V
  • 201271110421511
Ф 30 NpN u pNp 3 – 36 VDC
90 – 250V
  • 2012711143110448
Ф 40 NpN u pNp 3 – 36 VDC
90 – 250V
  • 2012711143825244