Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Измервателни уреди

Измервателни уреди Изображения
SF72 – A Амперметър за директно свързване 72 х 72 мм 0–5A,10A,20A,25A,30A,40A,50A,75A
  • dsc00011
SF72 – A Амперметър за свързване през токов трансформатор
72 х 72 мм 0–10A,20A,30A,50A,80A,100A,300A,500A
  • 200911215043646
SF72 – V 0 – 500 V волтметър
  • dsc00010
SF72 – HZ Честотомер 45 – 65 HZ
  • dsc00009
SF72 – A Дигитален уред през токов трансформатор
0 – 100A,200A/5,300A/5,500 / 5 А
  • dsc00008
SF72 – V Дигитален волтметър 0 – 500 V АС/DС
  • dsc00010
SFD-72-Hz Честотомер 30-99.9 Hz
  • 20113258488791
SFD-72-Cos Ø Регулатор за измерване на Cos Ø
  • 20113258490692
RKR-7GTS96 Контролер за реактивна енергия
  • dsc09996
PM-PAC Анализатор за мощност
  • dsc09995