Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Инфрачервени нагреватели

Инфрачервени нагреватели Размер Мощност Изображения
Аw-1-1000 без термодвоика 245mmx60mm 1000w

  • DSC00039

  • DSC00042
Аwt-1-1000 с термодвоика 245mmx60mm 1000w
Аw-1-650 без термодвоика 245mmx60mm 650w
Аwt-1-650 с термодвоика 245mmx60mm 650w
Аw-1-400 без термодвоика 245mmx60mm 400w

  • DSC00040

  • DSC00041
Аwt-1-400 с термодвоика 245mmx60mm 400w
Аw-1-250 без термодвоика 245mmx60mm 250w
Аw-t-250 с термодвоика 245mmx60mm 250w