Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Индуктивни датчици

Индуктивни датчици Изображение
Ф 12 NpN u pNp
  • DSC00021
Ф 18 NpN u pNp
  • DSC00020
Ф 22 NpN u pNp
  • DSC00026
Ф 30 NpN u pNp
  • DSC00027
Ф 40 NpN u pNp
  • DSC00027