Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Фотоелектрически датчици

Фотоелектрически датчици Изображение
Ф 18 Директни и c одържател pN u pNp 3 – 36 VDC
90 – 250V
  • dsc00017
Ф 30 Директни и c одържател pN u pNp 3 – 36 VDC
90 – 250V
  • dsc00022
Ф 50 Директни и c одържател pN u pNp 3 – 36 VDC
90 – 250V
  • dsc00019
Ф 70 Директни и c одържател pN u pNp 3 – 36 VDC
90 – 250V
  • dsc00025