Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Дефектно токови защити

Дефектно токови защити Видове Изображение
Дефектно токова защита
Клас АС, 230 V, 6 КА
30 МА, 100 МА, 300 МА
25 А
  • 201151013534970272
40 А
63 А
Дефектно токова защита
Клас АС, 400 V, 6 КА
30 МА, 100 МА, 300 МА
25 А
40 А
63 А