Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Честотни регулатори

Честотни регулатори Изглед
СНе – G 075 230 V – 0,75 kw – 4A

  • dsc09981

  • 0e89b8c2-72d8-4e4f-9f9a-0815c2065055
СНе – G 015 230 V – 1,5 kw – 7A
СНе – G 022 230 V – 2,2 kw – 10A
СНv – G 075 400 V – 0,75 kw – 2,5A
СНv– G 015 400 V – 1,5 kw – 3,7A
СНv – G 022 400 V – 2,2 kw – 5A
СНv – G 037 400 V – 3,7 kw – 7A
СНv – G 055 400 V – 5,5 kw – 13A