Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

Безконтактни релета

Безконтактни релета Изглед
340B Вход: 3-32VDC-изход 90-480VAC:40A,50A,60A,80A,100A
  • DSC00043
340A Вход 90-250VAC-изход 90-480VAC:40A,50A,60A,80A,100A
  • 201272893044418
3-340B Трифазно реле Вход 3-32VDC-Изход 48-400VAC:40A,80A
  • 2012728105815765