Пневматично оборудване
Eлектромагнитни вентили
Пневматично оборудване
Цилиндри
Контактори
Магнито-електрически контактори
Програмируеми контролери PLC
Различни варианти
Ключове и бутони за табла
Превключватели и изключватели
Крайни изключватели
Пластмасови и метални
Ключове и бутони за табла
Пластмасови и метални
Контролери за температура
Различни размери и характеристики
Релета за време и таймери
Импулсни броячи и тахометри
Индуктивни
датчици
Сензори и
термодвойки
Сензори и
термодвойки
Контролни
релета

АC - Контактори

АC - Контактори Изображение
Вс 1 – D09 Контактор 3р 9А
  • dsc09999
Вс 1 – D 12 Контактор 3р 12А
Вс 1 – D 18 Контактор 3р 18А
  • dsc00001
Вс 1 – D 25 Контактор 3р 25А
Вс 1 – D 32 Контактор 3р 32А
Вс 1 – D 40 Контактор 3р 40А
  • AC-Contactor-LC1-D-40-50-65-
Вс 1 – D 50 Контактор 3р 50А
Вс 1 – D 65 Контактор 3р 65А
Вс 1 – D 80 Контактор 3р 80А
Вс 1 – D 95 Контактор 3р 95А